Nota prawna

Serwis www.pediwow.pl ma charakter informacyjny i służy prezentacji mojej oferty oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako blog. 

Publikowane materiały są redagowane z należytą starannością. Pamiętaj jednak, że mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady podologicznej lub lekarskiej. 

Zamieszczone w Serwisie informacje nie odnoszą się do konkretnej sytuacji. Stosowanie danych metod leczenia w trakcie terapii podologicznej może znacznie różnić się w zależności od konkretnego stanu faktycznego. Treści te nie zastępują profesjonalnych usług podologicznych. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania skonsultuj się ze specjalistą w danej dziedzinie. 

Instytut nie ponowi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu, a w szczególności nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie, jakiekolwiek błędy czy pominięcia. Wszelkie informacje umieszczane na blogu są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że w konkretnym wpisie oznaczono inaczej. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2023 r.