Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kursów